Na 5 jaar in het Groot ZiekenGasthuis in Den Bosch te hebben verbleven zal het Think-Gasthuis zich verplaatsen naar Boxtel. In de Havervelden 10 kunt u mij vanaf 1 november 2019 vinden. Er is daar gratis parkeerruimte en ook zal de werkruimte toenemen. 

Het nieuwe pand is gelegen op het industrieterrein van Boxtel, niet ver van de afrit Boxtel vanaf de A2 en eveneens niet ver van natuurpark De Kampina.

Met het betrekken van het nieuwe pand zal verder worden gewerkt aan integrale en integratieve zorg. De samenwerking met onder meer Anoek Leunissen (De Blijvende Verandering) en de collegae in het Ursula gebouw. 

Ook de samenwerking met Rob Halkes zal worden geïntensiveerd.

 

De beschikbare dagen zullen vooralsnog maandag, dinsdag en vrijdag zijn. We werken in blokken van 9-10:30; 10:30-12; 13-14:30 en 14:30-16. Op verzoek zijn andere tijden mogelijk.

 

Nadere informatie volgt.