Digitaal ROM aanleveren

- Om voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking te blijven komen heeft  de minister besloten dat iedere instelling, dus ook THINK, per 1 oktober 2016 digitaal ROM data moet aanleveren aan de Stichting Benchmarking GGZ. Dit om te voldoen aan het nieuw opgestelde  model-kwaliteitsstatuut. THINK heeft ook een kwaliteitsstatuut op moeten nemen, deze vindt u in de downloadsectie.

THINK beschikt per 1 april 2017 over een aantoonbaar door MediQuest beoordeeld en goedgekeurd en bij het Zorginstituut Nederland ingediend kwaliteitsstatuut. Had THINK hier niet aan voldaan, dan liep u het risico dat uw declaraties voor behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017, niet (meer) in behandeling worden genomen tot THINK alsnog aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar zou voldoen. 

Stichting Vrijgevestigden Rommen (SVR) levert ROM aan de Stichting Benchmarking ROM GGZ, die betaald en bestuurd wordt door en voorgezeten wordt de zorgverzekeraars, garandeerde THINK dat uw privacy niet in het geding kan komen, hoewel een rechtszaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens hierover nog lopende is (zie de NIEUWS sectie). Meer info: Stichting Benchmarking GGZ en elders in deze NIEUWS sectie ( De Nieuwe zorg??)

ROM staat voor Routine Outcome Measure en probeert inzichtelijk te maken of uw klachten door de inzet bij THINK zijn afgenomen en of u tevreden bent over de behandeling en bejegening bij THINK. Uw privacy moeten we gedwongen opgeven om dat met elke ROM uw postcodegegevens, geslacht, opleidingsniveau, BSN gegevens en DSM classificatie moeten worden ingeleverd. Ander bezwaar bij ROM is dat de pseudorandomisering onhelder is en er geen Medisch Ethische commissie betrokken. Bovendien is het belangrijkste doel, ook volgens de Stichting Benchmarking, beleidsbepaling en is de aansluiting bij de inhoudelijke zorg marginaal. Een aantal beroepsverenigingen (LVVP, NVvP, NVP) en de Algemene Rekenkamer hebben zich uitgesproken tégen het gebruik van ROM. 

 

Digitaal patiëntensysteem

Om bovenstaande te realiseren is THINK overgestapt naar een digitaal patiëntensysteem (TrompBX) en zullen ook de papieren dossiers verdwijnen. U krijgt via uw e-mail periodiek een vragenlijst die we gebruiken om deze ROM gegevens aan te leveren en zo dat u een beroep kunt blijven doen op uw rechten bij uw verzekeraar voor uw zorg bij THINK.

Op dit moment is wel al bekend dat u bezwaar kunt aantekenen tegen het aanleveren van deze gegevens, zoals dat ook met het DIS kan, maar er is nog niet bekend hoe en welke gevolgen dat gaat hebben. De zorgmakelaar geeft aan dat het momenteel allemaal slecht geregeld is. De minister gunt het volk wel een opt out van de ROM, maar de vezekeraar niet.