Onze minister, dhr. de Jong, is achter de schermen druk bezig om uw keuzevrijheid af te nemen. Wellicht vanwege het rondwarend sprookje dat ongecontracteerde zorg duurder zou zijn. Daar is heel wat tegenin te brengen. 

 

Mocht u meer informatie willen, lees dan bijvoorbeeld eens:

 

https://www.solopartners.nl/nieuws/minister-breekt-niet-gecontracteerde-zorg-af-dit-keer-achter-de-schermen/

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2020/einde-vrije-zorgkeuze-door-voorstel-kabinet