06-10-2017
Bestuurlijk Nederland neemt het niet meer nauw met haar eigen privacy. Ronald Plasterk heeft een wet door de kamer gekregen waarin onder meer veiligheidsdiensten op grote schaal en zonder u te informeren allerlei data kunnen onderscheppen, dus ook data die vallen onder medisch beroepsgeheim. Dit terwijl ze anderszins haar mond zo vol heeft van de privacywetgeving waaraan hulpverleners zich dienen te houden.
De Landelijke Huisartsen Vereniging gaat voorop in haar stevige kritiek op deze 'sleepwet'.
Lees bijvoorbeeld: https://www.skipr.nl/actueel/id32093-huisartsen-laaiend-over-aftapwet.html
Inmiddels heeft ook de KNMG, vereniging van geneeskundigen, haar zorgen geuit.
Persoonlijke communicatie met de NVGZP (vereniging voor gezondheidszorgpsychologen) leert dat men zich beraad op een eventueel standpunt. Van het NIP (Nederlands Instituut Psychologen) mocht ik nog geen reactie ontvangen.
Maar u bent er ook nog, het is uiteindelijk uw informatie!