Verwendag voor Nepal

- De Stichting Stef heeft een dankwoord verzonden, wat wij graag hier delen. Stichting Stef dankt hierin alle betrokkenen, de bezoekers, vrijwilligers en organisatie voor haar inzet. Er is 9 juli een bedrag van €1000,-- ontvangen wat in haar geheel ingezet gaat worden voor de herbouw van een NIEUW EN VEILIG Frans Hamers Huis in NEPAL.

 

Hieronder volgt de brief die Stichting Stef ons stuurde:

 

De verwendag van zaterdag 9 juli jl. in den Bosch was een succesvolle dag voor Stichting Stef. 

Zoals al eerder vernoemd organiseerden de bedrijven " THINK " en " Living Mindful", samen met vrienden en veel vrijwilligers en de praktijk voor traditionele Thaise massage een ' verwendag' op het terrein van het "Groot Ziekengasthuis" in Den Bosch, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan het "Frans Hamers Huis" in Nepal. Er zijn al eerder foto's en berichten hierover gepubliceerd.

 

Wat tot nu toe nog niet bekend is, is de opbrengst van deze dag. Alle bezoekers en de mensen die zo hard en belangeloos mee hebben gewerkt aan deze dag hebben er voor gezorgd dat deze dag tot nu ruim € 750,-  heeft opgebracht. Daarnaast zijn er rond deze dag ruim € 250,- aan extra donaties gestort op de bankrekening van Stichting Stef en heeft de stichting dit weekend dus ruim € 1000,- ontvangen om in te zetten bij de bouw van een nieuw en veilig Frans Hamers Huis voor de 24 jongeren in Nepal.

Allereerst willen we Thierry Kroes (THINK) bedanken voor de gastvrijheid en de inzet rond het mee-organiseren en publiciteit geven aan deze dag. Dan bedanken we Karin Noltee (van Living Mindful) die het idee van een bundeling van krachten voor de Stichting Stef via massages en workshops bedacht en dat verder vormgaf in de organisatie, gastvrijheid, publiciteit en het aanbieden van een massage en workshop. We bedanken Ann Kuylaars, voor haar inzet voor de massage en de masseurs. We bedanken zeker ook onze sponsoren van het Mariapaviljoen van wie we de schitterende huiskamer mochten gebruiken voor het aanbieden van workshops en het bijpraten over Nepal door Wiel. Ook VPS danken wij van harte voor het beschikbaar stellen van de GZG ruimte en het warm aanbevelen van deze dag op social media.

 

 

Wij bedanken ook anderen die deze dag tot deze bijzondere dag maakten, zoals Mirande van Reenen voor haar inzet op social media en die de zeepjes en bruisballen voor in bad verkocht, maar ook de mensen uit Twello, Wiel Palmen (Stichting Hatemalo en adviseur Stichting Stef) en Sailesh Pyakurel in het bijzonder, die de heerlijke Nepaleese Momo's aan de man bracht. En Anja Spaninks die een heel belangrijke rol speelde in de publiciteit voor deze dag.


Daarnaast waren er geweldige masseurs  Trudy , Conny, Annelies, Marieke, Saskia, Linda, Jildou, Ineke, Petra, Roos die heel de dag de energetische, stoel en/of voetmassage belangeloos en op indrukwekkende wijze voor hun rekening namen. Ook willen we de gastvrouwen Elisabeth, Ruby en flyeraars Linda en Isabel noemen. Ook danken we de mensen van de workshops Jan Verbruggen en Nanny Landman en al die mensen die de thee en koffie, de hapjes, de soepen etc. gemaakt en aangeboden hebben, zoals de familie Landman en Kristin Kramer.

 

Eric Kroese van boekhandelPalaya onze hartelijke dank voor de originele Nepalese spullen die hij voor verkoop ter beschikking stelde en ook hartelijke dank aan Henriette Damave die haar prachtige handgemaakte kunstwerken aanbood. 

 

Last but not least is onze grootste dank voor jullie, alle bezoekers van de verwendag. Zonder jullie en jullie warmhartige steun was deze dag nooit mogelijk geweest. Een groot Namasthé is hier op zijn plaats.

 

De weergoden waren zaterdag met ons dus zowel binnen als buiten konden de ruimtes van het "oude gasthuis" gebruikt worden en wat er ook verder ook maar nodig was. Zonder alle hulp en inzet van al deze genoemde mensen was het nooit zo'n succes geweest.

LIEVE MENSEN: HET BESTUUR VAN DE STICHTING STEF DANKT JULLIE HARTELIJK VOOR JULLIE ENORME INZET, BETROKKENHEID EN OOK FINANCIELE STEUN!!