Historie

De geschiedenis van Think

EEN HISTORISCHE PLEK

THINK heeft in 2014 intrek genomen in het Stergebouw binnen het Groot Ziekengasthuis, in het hart van Den Bosch. Het Gasthuis wordt eerst beschreven in 1274 en was daarmee het op één na oudste ziekenhuis van ons land. Het was een huis waar de medische zorg voor de armen van 's-Hertogenbosch werd omarmd. Iedereen was er welkom, niemand werd buitengesloten. Zieken, de ouden, de invaliden, zwervers en voorbijgangers. Voor allen was er een liefdevolle verzorging, een warm bed en een goede voeding. In 1540 werd over het Gasthuis gezegd: 'voor alle arme, crance, miserabele personen soo mans ende vrouwe, die op de straeten niet gegaen konnen'.

 

 

GASTHUIS EN PATROONHEILIGEN

Gescheiden van de 'Groote Stroom' (nu beter bekend als de Binnendieze) door de Gasthuispoort was het Gasthuis een burcht in het hart van de stad.

De poort, opgericht in 1616 en grondig gerestaureerd in 1916, wordt geflankeerd door de beelden van Elisabeth van Thüringen en Vincentius à Paolo. Elisabeth is patroonheilige van ziekenhuizen, verpleegsters, bedelaars en wanhopigen en Vincentius is de beschermheilige van de noodlijdenden en geesteszieken.

Vincentius zei: "Ik geef je als klooster de straat, als cel de ziekenkamers, als kapel de parochiekerk, als slot de gehoorzaamheid en als sluier de ingetogenheid." En ook: "Je verliest er niets bij zusters, wanneer je het gebed of de Eucharistie moet verlaten om naar de armen te gaan, want je gaat naar God als je de armen gaat dienen."

Toen in 1629 Frederik Hendrik de stad innam en alle geestelijken de stad moesten verlaten werden de gasthuiszusters vervangen door lekenpersoneel. 

 

 

TERUGKEER VAN DE NONNEN

Het duurde ruim 250 jaar, tot 1880 om precies te zijn, voor er weer zusters (nonnen) terugkeerden. Ditmaal de Zusters van Trier. Datzelfde jaar werd het Gasthuis onderdeel van de Godshuizen en kwam de leiding in handen van nonnen en broeders. 

Nog steeds waren de zieken, krankzinnigen, oude van dagen en wezen er welkom. 

Vanaf 1888 werd het gasthuis gemoderniseerd om te kunnen voldoen aan de toenmalige normen van medische wetenschap. 

Zo kwam er een nieuw ziekenhuis, een zustershuis met kapel en een paviljoen waar de lijders aan besmettelijke ziekten terecht konden.

 

 

HET STERGEBOUW MET HET TRAPPENHUIS


In 1911 werd het Stergebouw opgetrokken naar de hand van Rijksbouwmeester architect Vrijman.

Belangrijke kenmerken waren licht en lucht met onder meer platte daken waar de lijders aan longziekten van de buitenlucht konden genieten.

Een aantal elementen van de oorspronkelijke bouw zijn bewaard gebleven, zoals het trappenhuis wat ons naar de 1e etage brengt. Daar waar THINK sinds 2014 mee verder bouwt aan de geschiedenis van het Gasthuis.

THINK nodigt je graag uit met je persoonlijke geschiedenis hier deel van uit te maken.