Welkom bij het THINK-gasthuis

 Welkom bij de THINK psycho;oog in Den Bosch

WELKOM BIJ HET THINK GASTHUIS

Update: Thierry is eind februari 2020 getroffen door een longontsteking. In nauw overleg met huisarts en GGD is uitgesproken dat ik pas weer mijn werk mag hervatten na minstens 24u klachtenvrij te zijn. Om die reden is het Gasthuis tot nader bericht gesloten helaas. Het spijt me voor de overlast die dit veroorzaakt maar tegelijk is niet verstandig enig risico te lopen.

 

Na 5 jaar in het voormalig Groot Ziekengasthuis, ligt het kloppend hart van het THINK-gasthuis inmiddels aan de Havervelden 10 in Boxtel, open maandag, dinsdag en vrijdag tussen 08:30 en 17:30. Van oudsher is het Gasthuis een plaats waar iedereen welkom is, op weg naar een rijker en gezonder leven. De verhuizing naar De Havervelden heeft meer ruimte gegeven voor de vrije manier van werken, zoals je dat van het Gasthuis kent.


THINK wil als Gasthuis kennis op het gebied van Psychologie, Aardse spiritualiteit, Dog assisted therapy, Innerlijke bewustwording, Coaching, Lichaamsbewustzijn, Relatietherapie, Creativiteit en nog veel meer verenigen om je op je weg te helpen en jezelf verder te ontplooien.

We banen nieuwe paden, reguliere én alternatieve waarop iedereen welkom is, waar iedereen kan groeien. 

 Het Stergebouw op het GZG terrein in 1920

 

JE EIGEN WEG BEWANDELEN

THINK is opgericht door GZ-psycholoog Thierry Kroes vanuit een sterke passie voor het vinden van op het lijf geschreven mogelijkheden die helpen bij je persoonlijke en/of spirituele ontplooiing. 

 

Je bent individueel, met je partner of een ander voor jou belangrijk iemand of in je groep welkom, wat je maar wilt. THINK sluit aan bij wat je al kunt en waarheen je wilt.

 

In het THINK-gasthuis vindt je ruimte zodat je kunt leren meer jezelf te zijn en krachtiger jouw eigen weg te bewandelen.

THINK... dat is zorg met volle aandacht en vanuit een warm hart samenwerken.

 

(Foto: Het Stergebouw in 1920)

THINK

Welkom bij Thierry Kroes de THINK psycholoog in Den Bosch

 

WIE IS THINK   -   PSYCHOLOGIE     -    PSYCHIATER    -     LICHAAMSGERICHTE INZET     -    MESOLOGIE    -   

PARTNERS

Mijn gastenboek

WIE IS THINK?

THINK is in 2014 opgericht door mij, Thierry Kroes. Ik heb als gezondheidszorgpsycholoog binnen een aantal specialistische GGZ instellingen ruime ervaring opgedaan met allerhande psychische klachten, zoals (complexe) traumazorg, angsten en depressie, eetproblemen en relationele problemen bij zowel (jong-)volwassenen als ouderen.

Ik heb ervaren dat het werken vanuit een persoonlijk kader waarbij de hele mens in beeld komt, veel sneller groei en herstel brengt. Daarom staat in mijn visie de persoonsontwikkeling in al haar facetten centraal: lichaam én geest, hart én ziel.

"WE ARE OUR CHOICES"
J.P. Sartre

 

DE MISSIE VAN THINK

""Ik en gij, wij zijn één." 

"In de schoot van de Grote Kracht is er een cirkel van doorlopend herstel: één wordt veelheid, veelheid wordt weer één; geest wordt stof, stof keert terug tot de geest (bezieling - aarde - geest). "

― Simon de Magus DE APOPHIAS

 

 

THINK wil een gasthuis zijn waar gezondheid en welbevinden voor lichaam, geest, hart en ziel bij elkaar komen met als doel een meer solide, krachtiger en van binnenuit gedragen groei te stimuleren.

Om de brug te slaan werkt THINK nauw samen met andere zelfstandige professionals, die allen aantoonbare deskundigheid en ervaring verenigen met een warm hart voor mensen. Door deze samenwerking kan in korte tijd heel veel bereikt worden waardoor u andere keuzes in uw leven kunt maken.

DE VISIE VAN THINK

"He had the charm of all people who believe implicitly in themselves, that of integration." 
― John Fowles, The Magus

 

THINK werkt integratief en heel persoonlijk. Dat wil zeggen THINK gelooft in de kracht van het samenbrengen van bronnen van kennis en kunde om zo tot een unieke helende bron te komen. THINK gelooft in persoonlijke oplossingen en wil graag investeren in een optimale en eerlijke wederzijdse relatie. THINK voelt de stimulans om buiten de gebaande paden en kaders te durven denken om op die manier zoveel mogelijk uw zorg op maat te kunnen leveren.

De kracht ligt voor THINK in het samenbrengen van vele manieren van het begrijpen der dingen, of het nou vanuit het sjamanisme, Psychologische astrologie of Medicine Wheel is, of vanuit de Westerse psychiatrie, de creatieve expressie of de sociale psychologie. Al dan niet met de ondersteuning van de getrainde hond (Dog Assisted Therapy) Juist in het bundelen van de krachten en overbruggen van de verschillen ontstaat een ongekende meerwaarde.

 

Dít is het hart van THINK.

 

ZELFGENEZEND VERMOGEN

"After all, when a stone is dropped into a pond, the water continues quivering even after the stone has sunk to the bottom." 
― Arthur Golden, Memoirs of a Geisha

 

THINK maakt onder meer gebruik van natuurlijke en psychologische bronnen. Het bevorderen van de bewustwording van ons zelfgenezend vermogen kan onder meer worden bereikt door de inzet van ons lichaam als bron (Sensori-motor therapy), het vergroten van onze mentale en energetische efficiency (vd Hart, Nijenhuis en Steele),  het herkennen van de toestand en de behoeften van de delen van ons zelf (ego-state therapy) en beter begrijpen en aanvoelen van onze omgeving (mentalization based treatment) om daarmee ons zelfregulerend vermogen te vergroten. Binnen THINK wordt onder meer gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapiee-health en EMDR, zogenaamde evidence based behandelingen maar ook van practice based inzet zoals meditatieve transformatie, associatieve technieken en invloeden uit de coachings- en sjamanistische wereld. Welke weg we gaan bewandelen doen we in de wederzijdse samenwerking tussen u en THINK.

Bij THINK bestaat de mogelijkheid tot het volgen van zogenaamde ' blended'  behandelingen. Zo kunt u uw traject ondersteunen met e-health modules, alternatieve inzet etc. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Think werkt indachtig de meest recente GGZ Zorgstandaarden / generieke modulen en tracht op die manier de kwaliteit van het regulier psychologisch werken te waarborgen. Daarnaast heeft Think een kwaliteitsstatuut opgemaakt welke in de downloadsectie is te vinden. IN BALANS ZIJN

Een lichaam in balans vraagt een geest in balans, een geest in balans vraagt een lichaam in balans.
Balans is de basis van alle gezonde groei. 

 

THINK organiseert in samenwerking met partners workshops en thema-bijeenkomsten ter ondersteuning van uw balans. Dat doen we op diverse locaties. Informeer naar de mogelijkheden.

DE PSYCHIATER BIJ THINK

THINK mag gebruik maken van de kennis van een vrijgevestigd psychiater die niet bij THINK werkt. De psychiater werkt voor een middelgrote GGZ instelling en heeft al vele jaren ervaring. THINK heeft de afspraak dat de psychiater kan meedenken als het gaat over voorlichting en inzet rond medicatie. Daarbij kan ook worden gedacht aan de interactie tussen diverse medicamenten of tussen reguliere en alternatieve medicatie. De psychiater ziet nog geen mensen binnen THINK maar kan ook meedenken met de voorschrijvend (huis)arts. 

 

De psychiater is geen pillendokter en zal ook niet proberen mensen 'aan de pil' te brengen. THINK wil juist met deze psychiater samenwerken vanuit de gezamenlijke visie dat een natuurlijke balans beter werkt dan wat ook. Het gezamenlijk streven is dan ook altijd gericht op zo snel mogelijk het vinden en herstellen van een natuurlijke balans.

Als u informatie over of ondersteuning van medicatie overweegt, kan de psychiater met ons meedenken. De psychiater biedt alleen ondersteunend advies op consultatieve basis en schrijft voor THINK geen recepten. Als u medicatie overweegt dient u dit altijd met uw huisarts te bespreken. Deze heeft de verantwoordelijkheid rond voorschrijven en monitoren van medicatie. Als de huisarts overleg met de psychiater wenst kan dat worden aangevraagd maar de verantwoordelijkheid blijft altijd bij de huisarts.

AANBOD

 

Lichaamsgerichte Inzet

LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE

Geen geest zonder lichaam. Het lichaam is immers het vaartuig van de geest en de enerige om deze te laten denken. Het zijn vaak gedachten, hardnekkige geloofsopvattingen, die het lichaam beperken in haar vrije groei en daarmee het mentale welzijn inperken.

Na jarenlang alleen praattherapie is THINK de overtuiging toegedaan dat zonder aandacht voor het lichaam en lichamelijke spiegels van het denken, werkelijke verbetering moeilijker te bereiken wordt. In de neo-Reichiaanse psychotherapie is veel aandacht voor de relatie tussen trauma en pantsers in het lichaam, dat wil zeggen dat spieren zich als het ware vastzetten, schrapzetten, om het trauma te kunnen opvangen. Zowel diagnostisch als behandelinhoudelijk is er veel voor te zeggen het lichaam actief te betrekken bij groeiprocessen. 

THINK werkt  daartoe veelvuldig samen met GZ psycholoog Anoek Leunissen (www.deblijvendeverandering.nl). Dit contact bestaat reeds 19 jaar en sluit naadloos aan op de werkwijze van THINK. Daarnaast is er samenwerking met Rob Halkes (www.sleutelcoaching.nl), coach en goed getraind in de lichaamsgerichte psychotherapie. Ik ben inmiddels zelf ook  volop in training binnen de lichaamsgerichte psychotherapie. 

 

Partners voor lichaamsgericht werk

 

https://www.sleutelcoaching.nl/

 

PILATES

FUNCTIONELE PILATES: Bewegen op een manier die voor ons lichaam bedoeld is.

Functioneel Pilates is een vorm van Pilates om het lichaam sterker te maken. Lenigheid, concentratie, kracht en conditie wordt opgebouwd d.m.v. oefeningen die effectief zijn voor je lichaam. Daarom zien de meeste oefeningen er net iets anders uit als bij andere pilateslessen. Na een paar lessen voel je merkbaar verschil en ben je toe aan een hogere moeilijkheidsgraad van de oefening. Door stap voor stap effectieve oefeningen te doen kunnen gezondheidsklachten op gebied van bewegen verminderen of zelfs verdwijnen.

FUNCTIONELE PILATES IS GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Door de kleine groepen van maximaal 6 deelnemers wordt je goed begeleid om de oefeningen op de juiste manier uit te voeren en maximaal effect van de oefeningen te krijgen. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten verminderen of zelfs verdwijnen.

Wil je een keer meedoen om te kijken of het iets voor je is? Neem contact op met onze partner voor Functionele Pilates: 

Health Factor Business, Nanny Landman
Bel haar: 06-52075279 of stuur haar een e-mail: info@healthfactorbusiness.nl.

Health Factor Business

 

HAPTONOMIE

Haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met je gevoelsleven en wat het lichaam 'vertelt' over jezelf, over je omgeving en over je relaties met anderen. Door de drukte van het huidige leven neigen we ertoe voorbij te gaan aan wat ons lichaam 'vertelt' of laat voelen. Vaak negeren we signalen van ons lichaam, omdat we geleerd hebben vooral naar ons verstand te luisteren. Dit kan uiteindelijk leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten.

HOE WERKT HAPTONOMIE De behandeling is gericht op het - in het hier-en-nu - voorzichtig bewust maken van gevoelens en daarmee bevorder je je lichaams- en zelfbesef. Dit bewust maken gebeurt middels lichaamsgerichte oefeningen of directe aanraking. Wat er ervaren en gevoeld wordt binnen het contact vertalen we naar je dagelijks leven.
Haptonomie helpt je je 'voelende vermogen' te ontwikkelen of ontvriezen, zodat voelen, denken en doen meer in balans zijn en je beter kunt omgaan met je klachten en de gevolgen daarvan. Ervaring en inzicht in de rol die gevoelens spelen geeft breedte en diepte aan je persoonlijke ontwikkeling en helpt bij het verhelderen van communicatie, samenlevingsvormen en samenwerkingsvormen.

VOOR WIE IS HET GESCHIKT Haptonomie kan geschikt zijn voor mensen bij wie het contact met het gevoelsleven of lichaam verstoord is. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een negatief zelf- of lichaamsbeeld, sociale angst, eetstoornissen, chronische pijn, vermoeidheid, stress en burn-out, relationele problemen, traumatische ervaring, depressie, onverwerkte ervaringen.

Onze partner voor Haptonomie:

Mesologie

WAT IS MESOLOGIE

Mesologie is een vorm van geneeskunde waarin reguliere medische kennis op effectieve wijze geïntegreerd wordt met kennis uit complementaire (aanvullende) geneeswijzen in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen of onbegrepen gezondheidsklachten. De basis voor de Mesologie vormen de reguliere geneeskunde, de Ayur Veda, Chinese geneeskunde, homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer.

COMPLEMENTAIRE GENEESWIJZE Mesologie is afgeleid van het Latijnse woord meso, dat 'midden' betekent. De mesologie plaatst zich tussen wetenschap en empirie, dat wil zeggen ongeveer in het midden tussen reguliere en alternatieve (natuurgerichte) gezondheidszorg. Mesologie is een complementaire geneeswijze. Dit houdt in dat mesologie aanvullend is op de reguliere geneeskunde. Meso is ook afgeleid van mesoderm, dat middelste kiemblad betekent. Hierin zit het zichzelf herstellend vermogen. (Basis Bio Regulatie Systeem).

OP ZOEK NAAR DE OORZAAK In de mesologie gaat het om het vaststellen van de functie en vooral de functieverstoring van de lichamelijke, energetische en psychische processen. Tijdens het mesologisch consult gaan we op zoek naar de oorzaak van de verandering in functies. Elk symptoom is een uiting van deze verandering. Vervolgens gaan we zoeken naar oplossingen om functies te verbeteren.

Het gaat hierbij om een individuele benadering van de patiënt en de zelf genezende kracht van de mens.

GEEN VERVANGING MAAR AANVULLING Mesologie vervangt de reguliere geneeskunde niet, maar werkt aanvullend en streeft naar een goede samenwerking met de reguliere geneeskunde (huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg).

ONZE PARTNER VOOR MESOLOGIE

 

PARTNERS VAN THINK

       Health Factor businessHapto True Colours
Fysiotherapie BoxtelZanggroep At Random

Zout & Halotherapie voor mens en dier!

binnenkort meer...TelePsy
SleutelcoachingKeurmerk Basis ggzAutoriteit PersoonsgegevensZorgmail Beveiligde berichtendienst